Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Tudomány
2010-12-26 13:31:00

Ezotérikus és tudmányos magyarázatok

Miért ferde a kereszt? A Szent Korona titkai

Az 1978-ban hazatért Szent Koronán 1982-ben végezhettek először magyar mérnökök, tudósok részletes vizsgálatokat. A négyfős csoport tagjaként Ferencz Csaba, az ELTE egyetemi tanára, a Szent István Lovagrend nagymestere könyvet írt.

– Vajon milyen tényekre támaszkodhatunk, kialakult-e valamiféle konszenzus a Szent Koronáról?

– A Szent Korona a magyar nemzet egyik legfontosabb szimbóluma, a magyar államiság, a magyar függetlenség és a nemzeti azonosságtudat jelképe, a keresztény Magyarország megszületésének jelzője. Ebből a történelem folyamán kialakult egy teljes jogrend is, amely kapcsolódott Szent István király intelmeihez, ahhoz a tényhez, hogy felajánlotta az országot, a népét és koronáját Máriának. Megszületett a Szent Korona-tan, amely szokatlan nézeteivel, például az ellenállás jogával egészen egyedülálló. A Szent Korona tehát jogi személyiség, a magyar hagyomány szerint nem helyettesíthető mással, ezért is övezte és övezi mind a mai napig különös tisztelet.

 –  Van-e igazságalapja annak a nemzeti és egyházi hagyománynak, hogy ez Szent István király koronája, és egységes alkotás?

– A 18. század végén épp a Habsburgoktól hazatért Szent Koronát megvizsgálva, egy igen művelt, Veszprémi István nevű szabadkőműves orvos azt állította, hogy a felső latin feliratos, tisztább arany, illetve az alsó görög feliratos és ötvözött arany rész különbségei miatt lényegében két, különálló részből utólag összeszerelt műalkotásról van szó. És már ő is úgy vélte, hogy a kereszt ferdesége sérülés következménye. A Magyar Tudományos Akadémián elismert szakemberek által képviselt és hivatalosan azóta is leginkább elfogadott nézet megegyezik evvel. Eközben burjánzanak az egyéb teóriák, amelyek a műszaki szempontokat és a tényeket is rugalmasan kezelő, adott esetben ezoterikus, New Age stílusú vagy újpogánykodó ideológiákat kevernek  a vizsgálatokba. Mindennek az az egyik oka, hogy az előbbi verziót, a két részből összeszereltséget a műszaki-szerkezeti vizsgálatok nem erősítették meg, sőt!

 – Szóval a vizsgálatok nem igazolják, hogy két különálló részből volna?

– A műszaki vizsgálatokból egyértelműen kiderült, hogy az alsó és felső rész egymáshoz készült, az alsó abroncs különleges módon aszimmetrikus, mégpedig azért, hogy az ugyancsak aszimmetrikus pántokat bele lehessen rakni. Az a három (hátsó) kép pedig, amelyeknek alapján a korona alsó abroncsát Bizáncban VII. Dukász Mihály császárhoz és nálunk I. Géza királyhoz kötik, nem eredeti. Dukász Mihály képét magára az abroncsra nem is lehet feltenni -– a két tartószegecs is a mögötte lévő Szent Tamás pánthoz rögzíti –, tehát teljesen bizonyos, hogy a Dukász bizánci császárt ábrázoló zománcképet az egységes Szent Koronára utólag rakták fel, mégpedig úgy, hogy az abban az oromzatban lévő eredeti képet kivették.

 

Dukasz Mihály a Szent Koronán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újra kellene gondolni tehát bizonyos dolgokat, de a történész és régész kollégák mintha idegenkednének tőle, ahogy némi távolságtartással fogadják az archeometriai vizsgálatokat általában is, pedig az a kormeghatározás vagy az anyagvizsgálat esetében ma már nélkülözhetetlen segédtudomány.

– A Szent Korona sokféle titka közül talán a ferde kereszt foglalkoztatja leginkább az embereket...

–  Igen, olykor kozmológiai jelentőséget tulajdonítanak neki, más esetben a keresztény szimbolikára hivatkozva úgy vélik: a ferde kereszt annak jelképe, hogy a koronázott személy Isten szolgája, és az Úr parancsolataihoz hűen kell uralkodnia.
 

– De miért ferde?

– Megvizsgáltuk a Szent Korona sérüléseit, ebben segítségünkre volt kiváló repülőmérnök kollégánk is, aki a héjszerkezetek szakértője – ugyanis a Szent Korona is lemezekből készült héjszerkezet: ez a műszaki neve –, s kiderült, hogy a sérülések egyike sem okozhatta a kereszt elferdülését. Az abroncs és a pántok aszimmetriája azt a célt szolgálja, hogy a keresztet ferdén lehessen rászerelni. Teljesen biztos tehát, hogy a kereszt szándékosan ferde, ilyennek készült. Lényegében a birtokbavétel jele ez, ahogy Isten birtokba veszi a templomot, birtokba veszi a királyt is, hogy az Ő utasításai, irányítása, szeretete, törvényei szerint uralkodjék. Radó Polikárp bencés professzor művében, az Enchiridion liturgicumban részletesen kifejtette a ferde kereszt szimbolikus jelentését. Hozzá kell még tenni, hogy a kereszt ferdesége meglepő módon azonos a Föld tengely dőlésszögével, ám ezzel nem lehet ellépni az egyházi liturgiai vonatkozásoktól, hiszen ezt az adatot már a kőkor végétől ismeri az emberiség. 
 

 

Péter Márta

Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére


A hét java

© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.