Vans napszemüvegek
Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Életmód
2011-03-31 14:24:00

Egyre népszerűbbek a vallási alapokon nyugvó terápiák

Pszichológus-háború: a hit betegség?

A betegek jobban szeretik azokat a pszichológusokat, akik osztják a vallásos meggyőződésüket – állítja a Psychology Today tanulmánya. Kiderült azonban: van olyan terápiás csoport, ahol mindenekelőtt a páciens megtérését firtatják.

Egy, a Psychology Today ben a napokban megjelent amerikai tanulmány szerint egyre több tanácsadó és segítségkérő szeretné a vallást a pszichoterápia részévé tenni. A hitbeli meggyőződést tiszteletben tartó terápia népszerűsége folyamatosan növekszik, jelenti, egyre többen keresnek olyan terapeutát, akivel a kereszténység értékei mentén beszélhetik meg problémáikat. A teológia és a pszichológia Sigmund Freud óta nem járnak párban. Freud szerint a vallás patológiás, a keresztények (főként a fundamentalista beállítottságúak), pedig eleve gyanúsnak tartották a hittől eltávolodott pszichoterápiát.


Nem tudnak mit kezdeni a hívőkkel

Az emberek ugyanolyan problémákkal keresik fel a hívő, mint a nem vallásos terapeutákat. A magasan képzett, mentális egészséggel foglalkozó szakemberek többsége ugyanakkor nem tud mit kezdeni a segítséget kérők spirituális dimenziójával. Komoly problémát jelent, hogy míg az amerikaiak közel háromnegyede vallja, hogy világszemléletük alapja a hit, ugyanakkor a pszichiátereknek csak 32 százaléka, a klinikai pszichológusok százaléka, a szociális munkások 46 százaléka gondolja ugyanezt. A probléma tehát az, hogy sok páciens sokkal vallásosabb a terapeutáiknál. A hagyományos képzésben pedig nincs olyan kurzus, ahol spirituális dolgokkal foglalkoznának.

Kutatások bizonyítják, hogy az emberek jobban szeretik azokat a tanácsadókat, akik osztják a vallásos meggyőződésüket, semmint a hitüket kifogásolókat. A vallásos emberek gyakori panasza, hogy az úgynevezett világi terapeuták inkább problémának vagy tünetnek látják a hitüket, semmint tiszteletet érdemlőnek, amit be lehet vonni a kezelés folyamatába. Az American Association of Pastoral Counselors felmérése szerint az amerikaiak 83 százaléka hisz abban, hogy a hit és vallási meggyőződés szorosan összekapcsolódik a mentális és érzelmi egészséggel. Háromnegyedük számára kiemelt fontosságú, hogy olyan magasan képzett szakemberrel kerüljön kapcsolatba, aki nem melleslega vallási értékeket és hitet  integrálja a terápia folyamatába.

A felmérés szerint az amerikaiak szívesebben fordulnának vallásos tanácsadóhoz, mint pszichiáterhez, pszichológushoz vagy akár a körzeti orvoshoz. Markánsan kirajzolódik néhány csoport, akik nagyobb valószínűséggel fordulnak keresztény tanácsadóhoz, attól tartva, hogy a hivatásos pszichoterapeuta nem veszi komolyan a kezelés során a hitbeli meggyőződésüket: az afro-amerikaiak, a nők, az evangéliumi hívők, a diplomával nem rendelkezők, az idősek és a 18-29 éves korosztály tartozik ezek közé.


Ahol firtatják: megtért-e a beteg?

„Mivel olyan sokféle keresztény megközelítés létezik, és nincs általánosan elfogadott programja a hitbeli meggyőződést figyelembe vevő tanácsadásnak, így bárki mondhatja magáról, hogy keresztény terapeuta” – vallja Anne McWilliams, a daytoni United Theological Seminary pasztorál-pszichológus adjunktusa. A szakember különösen a tudományosságot teljesen elvető, belső sugallaton és a Biblia szövegén alapuló gyakorlatot tartja problémásnak. Rámutatott: van olyan terápiás csoport, ahol mindenekelőtt a páciens megtérését firtatják, máshol a hit szerepe csupán a gyógyulás folyamatának elősegítésre korlátozódik, teológiai felhangok nélkül. Így alakíthatott közösen terápiás központot egy anglikán, egy metodista és egy buddhista hívő. Találhatunk kísérletet arra vonatkozóan is, hogy valamennyi vallás számára egyformán hasznosítható elméletet dolgozzanak ki.

A vallási alapokon nyugvó terápiák népszerűsége egyre növekszik, e mögött azonban nagyrészt az evangéliumi alapokon álló, keresztény szellemiségű tanácsadó hálózatok kiépülése áll. Evangéliumi körökben jól ismertek és kedveltek ezek a magánklinikák és gyülekezeti tanácsadói szolgálatok – és mivel népes populációról van szó, lesz bőven páciens.

Pszichológus-körökben sokan megkérdőjelezik, hogy hatékonyabb-e ez a forma, sőt van-e egyáltalán  bármilyen hatása az ilyen jellegű mentális segítségnyújtásnak. Az eredmény nehezen mérhető, és a kapott adatok értelmezését nagyban meghatározza, hogy milyen aspektusból közelítünk. A vallási elköteleződésen alapuló tanácsadás egy alapvető tanulsággal biztosan szolgál, ez pedig a terapeuta és kliens között kialakuló kapcsolat ereje.

 

-mi-
(Forrás: New York Times) 

Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére


A hét java

© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.