Get Adobe Flash player
Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Egyház
2010-11-07 07:00:00

Készül az új protestáns változat

Évente százezer példány: a Biblia a legnépszerűbb

Félidejében jár az 1975-ben megjelent és 1990-ben egyszer már javított protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziója. Hogy ez mit jelent, azt Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkára mondta el nekünk.

– A fordítás és a revízió közötti műfaji határ elég képlékeny - magyarázta Pecsuk Ottó. – A különbség az, hogy egy új fordításnál a kiindulópont a héber és görög forrásszöveg, míg revízió esetén azt a szöveget is szem előtt kell tartani, amelyet javítani akarunk. Utóbbiról egyébként akkor beszélünk, amikor nincs szükség a teljes Szentírás újraszövegezésére, de bizonyos okokból mégis át kell nézni az adott bibliafordítást.

A Magyar Bibliatársulat tagegyházaiban a szervezet megbízásából a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója által megjelentetett és forgalmazott Szentírás-fordításokat tekintik hivatalosnak. A bibliafordításért az úgynevezett szöveggondozó bizottság felel. Ez a változó összetételű, a bibliatársulathoz tartozó tagegyházak lelkészképző intézeteinek biblikus tanszékvezetőiből álló testület döntött úgy 2006-ban, hogy ideje újra „naprakésszé tenni” az 1975-ös új fordítású Biblia 1990-ben egyszer már javított szövegét.

Új kiadás 2013-ban?

A feladattal egy négytagú - református, evangélikus és adventista teológusokból álló - bizottságot bíztak meg. A revizorok - mindamellett, hogy megőrzik a bibliai szöveg tagolását és ragaszkodnak az emelkedett, a mai beszélt köznyelvi szinthez - javítanak a fordítás egységességén és következetességén, javítják a felismert nyomdahibákat és fordítási tévedéseket, és az archaikus, ma már nem használatos kifejezéseket is igyekeznek újakkal kiváltani. Munkájuk során figyelembe veszik a Bibliatársulathoz 2008 végéig beérkezett több mint húszezer olvasói észrevételt és javaslatot is.

Mostanra Mózes öt könyve, illetve Máté evangéliuma és Pál apostol Rómaikhoz írt levele készült el. A próbakiadások részben már most is megtalálhatók, illetve megtalálhatók lesznek a Bibliatársulat internetes oldalán,(www.bibliatarsulat.hu), ezen kívül pedig a tagegyházak honlapjain is igyekeznek elhelyezni őket.

A próbakiadások nem a végleges szöveget tartalmazzák. Egyrészt nyelvi lektorálásukra - azaz a magyar helyesírás és a stilisztika szabályai szerinti ellenőrzésükre, jóváhagyásukra - még csak ezután kerül majd sor, másrészt pedig a munkának ebben a szakaszában is számítanak az olvasók észrevételeire. Az első munkaszövegek tavasz végi nyilvánosságra hozatala óta több tucatnyi levelet kaptak már. Az ezekben megfogalmazott, illetve az ezután beérkező megjegyzéseket is gondosan mérlegelni fogják, és amelyeket jogosnak találnak, azokat érvényesítik.
Az új kiadás várhatóan 2013-ban jelenik majd meg - ráadásul nagy valószínűséggel  nemcsak a tartalom újul meg, hanem a „csomagolás” is változik.

Mindenképpen szeretnék majd valamilyen módon megkülönböztetni az új kiadást a régitől, már csak azért is, mert egy ideig nyilvánvalóan párhuzamosan mind a kettő kapható lesz. Folyamatosan figyelik a nemzetközi trendeket és a nyomdatechnikai újításokat. Távlati terveik között szerepel a termékskála bővítése, színesítése is, például zsebkiadással, nagyméretű családi Bibliával. Azt remélik, ily módon még több emberhez tudjuk majd eljuttatni az örömhírt.

Ha már a Szentírás olvasókhoz való eljutásánál tartunk, egy-két évvel a Biblia évét (2008) megelőzően történt meg először, hogy többet adtak el az új fordítású Bibliából, mint a Károli-féle fordítás 1908-as revíziójából. Ma már egyértelműen az új fordításúból fogy több; körülbelül hatvan-negyven százalékos arányról beszélhetünk. Ennek nyilvánvalóan demográfiai oka van: egyre kevesebben vannak azok az egyháztagok, akik a Károli Gáspár nevével fémjelzett Szentíráson nőttek fel, és ezért vásárláskor is azt részesítik előnyben. (A kereslet változásától függetlenül a Bibliatársulat természetesen továbbra is feladatának tekinti a Károli-féle fordítás „gondozását”. Terveik között szerepel, hogy honlapjukon is elérhetővé teszik, és felmerült már egy olyan átírás ötlete is, amely során a mai helyesírási szabályoknak megfelelően, azokat szem előtt tartva dolgoznák át a szöveget.)

Változó bestellerek, örök érvényű Írás

A kétféle fordításból évente összesen körülbelül huszonöt-harmincezer példányt adnak el. Az Újszövetség-kiadásokkal, az evangéliumokat és/vagy a zsoltárokat tartalmazó kiadványokkal együtt ez a szám megközelíti a negyvenezret. A katolikus egyházban – ahol több központja is van a bibliafordításnak és a kiadásnak (Szent István Társulat, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat), és ahol az egyházi cenzor jóváhagyása után bármilyen fordítás szabadon használható - évente ennek körülbelül a másfélszeresét értékesítik.

Mindent összevetve tehát hazánkban évente mintegy százezer Biblia jelenik meg és kerül kereskedelmi forgalomba. Ekkora példányszámban, pláne évről évre folyamatosan hasonló mennyiségben nem nagyon fogy más műből; az eladási adatok azt mutatják, még mindig ez a legnépszerűbb könyv.

Vitális Judit


Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére


A hét java

© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.